stránky pro majitelé a  příznivce těchto malých terénních vozidel.

 

 

výměna ložiska zadního kola
     

Výměna ložiska zadního kola na suzuki samurai

Do této opravy se může pustit sami za předpokladu, že máte zákládní dílenské vybavení, úhlovou brusku a na škodu není ani lis.

Sada ložiska by měla obsahovat díly které budete potřebovat.

   

Nejprve důkladně zjistěte, které z ložisek je vadné, protože i odborník se často zmýlí a slyší hučení odjinud. Ložisko se projevuje hučením za jízdy a často i vůlí kola.

Demontujte kolo a brzdový buben, který je upevněn čtyřmi matkami. Pokud vám buben nepůjde sundat namontujte zpět kolo a velkým kladivem udeřte na pneumatiku z vnitřní strany, kolo odskočí i s bubnem.

 

Odpojte lano ruční brzdy a brzdové potrubí.

 
Unikající brzdovou kapalinu zachyťte do nádoby a následně ji zlikvidujte  tak, aby neohrozila životní prostředí. Brzdový štít je k nápravě upevněn čtyřmi maticemi.
 
Matice odšroubujte a poklepáním na brzdový štít jej vytáhněte i s poloosou. Pokud jste nevypustili s diferencialů olej zachyťtě do připravené nádoby olej, který vyteče.
 
V nápravě je gufero a ochranná mřížka. Vydloubnutí gufera se provádí pomocí háku, mont páky nebo podobného zahnutého předmětu.( obrázek 8.9)
 
nové gufero do nápravy narazíme pomocí přípravku nebo gola klíče.
 
Poloosu i s ložiskem upněte do svěráku a úhlovou bruskou rozřízněte kroužek , ale prořez nesmí být až na poloosu, aby nedošlo k jejímu poškození,
     
zeslabená část ložiska se rozsekne sekáčem. Rozseklý kroužek lze pak stáhnout bez problémů dolů.
 

Za kroužkem je ložisko, to slísujte nebo kladivem sklepněte z poloosy. Nasaďte nové ložisko a nový kroužek, který nalísujete. Před nalísováním kroužku se ujistěte, že máte na poloose vše, co tam má být, tento úkon je nevratný.

Poloosu nasuňte zpět do nápravy, pootočením a doražením zapadne do diferenciálu. Namontujte zpět matky a dotáhněte 70 Nm. Namontujte brzdové bubny. Připojte brzdové potrubí a odvzdušněte jej. Připojte brzdová lana.. Zkontrolujte a doplňte olej v diferencialu, namontujte kolo.